Tietosuojaseloste

Halikon Liikenteen Busteri-palvelun rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Halikon Liikenne
Postiosoite: Kivenhakkaajankatu 8, 24100 Salo
Puhelin: 044 765 1234

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Nimi: Mikko Vahtera
Osoite: Kivenhakkaajankatu 8, 24100 Salo
Puhelin: 044 765 1234
info(at)halikonliikenne.fi

3. Rekisterin nimi

Busterin.halikonliikenne.fi (jäljempänä Busteri) käyttäjärekisteri, Halikon Liikenteen (jäljempänä kuljetusyritys) asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Busteri-verkkopalvelun käyttäjien rekisteröintitiedot tarvitaan kuljetusyrityksen henkilöliikenteen sujuvan toteutumisen apuvälineenä. Käyttäjälle luodaan käyttäjätunnus, jolla pääsee kirjautumaan verkkopalveluun. Verkkopalvelussa rekisteröitynyt käyttäjä voi selata hänelle kuuluvia kuljetusaikatauluja, noutopaikkoja sekä ottaa yhteyttä kuljetusyrityksen yhteyshenkilöön.

Kuljetusyritys voi käyttää verkkopalveluun rekisteröityneen käyttäjän sähköpostiosoitetta kuljetuksiin ja verkkopalveluun liittyvistä asioista tiedottamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Busteri-verkkopalveluun tallennettavia tietoja ovat:

 •     Käyttäjän etu- ja sukunimi
 •     Käyttäjän sähköpostiosoite
 •     Käyttäjän rooli palvelussa (huoltaja/kuljetusvastaava/kuljetustilaaja/kuljettaja)
 •     Käyttäjään yhdistettävät kuljetusnimikkeet tai -oppilaat
  • Kuljetusnimikkeiden tai -oppilaiden nouto- ja jättöosoitteet
  • Kuljetusnimikkeiden tai -oppilaiden nouto- ja jättöajat
  • Kuljetusnimikkeiden tai -oppilaiden kuljetussopimuksen kesto
  • Kuljetusnimikkeiden tai -oppilaiden lisätiedot, kuten avustustarve tai valtuutettu vastaanottaja
  • Kuljetusoppilaiden koulutusyksikkö

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Busterin tietolähteet perustuvat kuljetuksen tilaajan (esim. kunta) ja käyttäjän itse antamiin tietoihin, sekä käyttäjän toimintaan Busteri-verkkopalvelussa.

7. Rekisteritietojen luovutus

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuoliseen käyttöön.

Tietojen säännömukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei siirretä.

8. Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja virheellisen tiedon korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot sekä pyytää niiden korjausta. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti tai henkilökohtaisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

9. Tietojen poistaminen

Tiedot menneistä kuljetuksista poistetaan järjestelmästä kolmen kuukauden välein.

Asiakasrekisterissä olevat käyttäjätiedot voidaan poistaa rekisteröidyn pyynnöstä. Kuljetusnimikkeiden tiedot poistetaan viimeistään 3 kuukautta kuljetussopimuksen päättymisen jälkeen.

Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Busteri-verkkopalvelun käyttäjätiedot tallennetaan sähköisesti palvelua toteuttavan kuljetusyrityksen palvelintilaan. Tietoihin pääsee käsiksi vain kyseiseltä palvelimelta, jolle on pääsy vain palvelun teknisen toteuttajan teknisellä henkilökunnalla, sekä kuljetusyrityksen työntekijöillä. Henkilöstö pääsee sisään ainoastaan salasanalla suojatulla yhteydellä.

Käyttäjien salasanat tallennetaan salattuna niin, ettei tekninen henkilökunta tai kukaan muukaan pääse niitä näkemään.